СИНДИКАТ «НЕЗАВИСНОСТ» ОШ «НИКОЛА ТЕСЛА» ДУБЉЕ

Дана 29.10.2010. године доноси

О Д Л У К У

ДА ОД 01.11.2010. ГОДИНЕ ПОЧИЊЕ СА ПОТПУНОМ ОБУСТАВОМ РАДА  У ОШ «НИКОЛА ТЕСЛА»  У ДУБЉУ.

ОБУСТАВА ЋЕ ТРАЈАТИ ДО ИСПУЊЕЊА ЗАХТЕВА О ПОНИШТЕЊУ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ КОЈИМ ЈЕ ОДБИЈЕНО ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ О ИЗБОРУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ, ЗОРАНА РАШЕВИЋА, број: 119-05-00009/2010-07/198 од 20.10.2010.

                                                                                                Главни повереник

                                                                                              Љубиша Прокић, с. р.