ПРАВА ЧЛАНА СИНДИКАТА НЕЗАВИСНОСТ

 

На основу чл. 207. став 1. Закона о раду, чл. 50. ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и чл. 12. Статута ГСПРС «Независност», члан синдиката се постаје потписивањем приступнице.

Након потписивања приступнице, сваки члан синдиката остварује иста права и има исте обавезе предвиђење Законом и Статутом ГСПРС «Независност», те и правну заштиту у случају нарушавања његовог радно правног статуса.