МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ДР ТОМИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ
МИНИСТАР ФИНАНСИЈА ЛАЗАР КРСТИЋ

Влада Републике Србије и представници репрезентативних синдиката просвете, у циљу побољшања материјалног положаја запослених у просвети, дана __________________  2014. године у Београду, закључују:

 П Р О Т О К О Л

1. Влада Републике Србије се обавезује да ће редовно извршавати обавезе према запосленима у просвети и гарантује исплату плата запосленима у просвети за 2014. годину;
2. Влада Републике Србије ће формирати заједничку комисију од представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства финансија и Министарства рада, запошљавања и социјалне политике и представника репрезентативних синдиката која ће радити на предлогу увођења платних разреда за запослене у образовању, и Влада се обавезује да ће тај Закон бити донет до 30.6.2014. године, а ступити на снагу до 31.08.2014 године.
3. Влада Републике Србије се обавезује да ће уколико не буде успостављен систем платних разреда у 2014. години, увећати коефицијенте запосленима у образовању за 10% у 2014, 2015 и 2016. години, а додатак за разредно старешинство на 7% од 01.09.2014. године;
4. Дуг за исплату отпремнине запосленима, који су право на пензију стекли у 2013. години, обезбедиће се у буџету Републике Србије за 2014. годину и исплатити до 31.3. 2014. године;

НАПОМЕНА:

На основу данашњег разговора са министром финансија, Лазаром Крстићем, ГСПРС « Независност» предлаже да Протокол садржи ове четири тачке. Уколико имате неких примедби и сугестија, обавестите нас, како бисмо међусобно усагласили јединствен текст Протокола.

У Београду, 27.12.2013. год.

Грански синдикат просветних радника
Србије « Независност»

. проф. др Томислав Живановић, председник с.р.