Став ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је да би требало ученике осмих разреда школа у угроженим подручјима ослободити полагања мале матуре.

Такође сматрамо:

Без обзира што се завршним испитом, стручном матуром, уметничком матуром и општом матуром проверавају стеченост компетенција дефинисаних стандардом квалификација за обављање послова одговарајућих занимања као и припрема за даљи наставак школовања, мора се уважити актуелна ситуација.

С обзиром на чињеницу да је доношење програма по коме се полажу горе наведени испити у домену надлежности Министарства просвете, науке и технолошког развоја апелујемо на министра Срђана Вербића да донесе одлуке које би представљале прилагођавање услова (или ослобађање) полагања матуре ученика завршних разреда средњих, уметничких школа и гимназија са подручја која су угрожена поплавама.

У Београду, 21.05.2014. ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ