Prva generacija volontera JKP „Gradske pijace“

Prednost pri budućem zapošljavanju

Saradnja sa Poljoprivrednim fakultetom i Fakultetom veterinarske medicine: Prva generacija volontera

Jednogodišnji rad sa prvom generacijom volontera JKP „Gradske pijace“, završen je juče u okviru poslednje radionice na temu „Ekologija“.Rad sa volonterima definisan je Protokolom o saradnji „Gradskih pijaca“ sa Poljoprivrednim fakultetom i Fakultetom veterinarske medicine potpisanim u martu 2010. godine. Kroz do sada održanih 47 radionica, odabrani studenti ova dva fakulteta upoznali su se sa organizacijom rada JKP „Gradske pijace“ i započetim projektima, kao i radom nadležnih ministarstava i prisustvovali brojnim seminarima i predavanjima od značaja za rad u ovom sektoru.

„Generacija studenata završne godine Poljoprivrednog fakulteta i Fakulteta veterinarske medicine, njihovi najpreduzimljiviji predstavnici, i ove godine imaće priliku da steknu praktična znanja i veštine koji mogu biti njihova komparativna prednost pri budućem zapošljavanju. Druga generacija volontera pokušaće da dostigne i premaši uspehe prve. To neće biti nimalo lak zadatak“ – istakla je Bojana Vlahović, menadžer projekta „Volonterski centar“.

Volonteri su tokom rada bili raspoređeni na svim većim pijacama koje se nalaze u sistemu JKP „Gradske pijace“, koji su proizvođače informisali o njihovim mogućnostima za dalji plasman robe, a sa nadležnim republičkim inspekcijama sarađivali u vezi monitoringa kvaliteta i bezbednosti hrane.

Projekat „Volonterski centar“ ima za cilj da aktivnije i profesionalnije uključuje pojedince u kreiranje uslova života i rada u resoru. Zadatak ovog centra je da poveže institucije iz resora i da omogući zainteresovanim volonterima angažovanje u aktivnostima i oblasti za koju su profesionalno vezani ili generalno zainteresovani, kao i da promoviše volonterski rad.

Autor:B.K.