Дана 28.12.2010., на позив представника Владе РС, одржани су преговори о потписивању Протокола за 2011. годину. На исте су позвани представници репрезентативних синдиката запослених у просвети. Преговорима су присуствовали испред Владе РС Министар просвете Жарко Обрадовић, Министарка финансија Диана Драгутиновић, а од позваних представника репрезентативних синдиката појавили су се представници ГСПРС «Независност» Т. Живановић председник и С. Словић потпредседник као и представници СОС-а.

ГСПРС «Независност» сматра да су преговорима требали присуствовати сви позвани представници репрезентативних синдиката, без обзира на неслагање са Предлогм Протокола који је понуђен од стране представника Владе РС, јер се тиме уважавају социјални партнери и поспешује социјални дијалог.

Министарка финансија Д. Драгутиновић, је изнела став Министарства финансија, да у јануару повећање плата не може да буде веће од 2%.

Питање исплате неисплаћених јубиларних награда за 2009. и 2010. годину остаје отворено док се не прикупе подаци из јединица локалних самоуправа о којој количини новца је реч.

И Министар просвете и Министарка финансија су тражили да се више новца издвоји за просвету, али нису добили подршку Владе РС.

Следећи преговори ће бити одржани за 15 дана.