CAM03522

20.08.2015. у Палати «Србија» одржан је састанак представника репрезентативних синдиката просветних радника којем су присуствовали руководиоци школских управа, запослени за финансијско материјалне послове у школским управама као и помоћници Министра просвете, науке и технолошког развоја.

На састанку су разматране теме:
1. ЦЕНУС за основне и средње школе
2. Листе технолошких вишкова

Сви присутни су подржали транспарентан приказ информационог система који садржи податке о запосленима са непуном нормом, запосленима за чијим је радом престала потреба као и запосленима за чијим радом постоји потреба (слободна радна места).

Представници синдиката су се сложили са чињеницом да је неопходно постојање и листе запослених са непуним радним временом као и оних који су већ дужи период ангажовани на одређено време.

Представници ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ Ружица Тодић Брдарић и Срђан Словић су у свом излагању инсистирали на поштовању свих одредаба ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (нарочито чланове 5. и 6.) а што је подржала и руководилац за координацију рада школских управа Мирјана Радека. Она је истакла да ће се спроводити санкције од стране школских управа и Министра за директоре који то не буду чинили.

С обзиром да је већ формирана Радна група за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања као и подгрупе у оквиру школских управа, договорено је да се што хитније одржи састанак којем би на предлог ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ присуствовали и представници просветне инспекције.

Представници ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ су указали и на потребу укрупњавања норме и у случају вероучитеља, посебно узимајући у обзир чињеницу да многи то не желе, а што се негативно одражава на финансијска средства намењена образовању.

Договорено је да ће тек након консултација са представницима репрезентативних синдиката помоћница министра за предшколско и основно образовање Жељка Радојичић Лукић доставити прецизније упутство у циљу проналажења најоптималнијих решења за збрињавање запослених са листа школских управа.

У Београду, 20.08.2015.г.

Ружица Тодић Брдарић
Срђан Словић