ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: 26.06.2013. у 12:00 ч. Привредна комора, Нови Сад.
Присутни су представници ПО УГС-а, Секција жена УГС-а, Уније послодаваца, Савеза проналазача Србије, фондације Селак као и пуна сала гостију и заинтересованих.
Присутнима су се обратили, Ратко Филиповић, председник Привредне коморе и Бојан Пајтић, председник Владе Војводине. После поздравне речи и уводног излагања, присутнима се обратио и представио Програм Покрајински Секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, Мирослав Васин. Господин Васин је упозорио да смо већ у дужничком ропству и представио Програм кроз четрнаест стратешких праваца кроз предстојеће мере Владе за развој привреде. Указао је на три битне ствари:
» РЕАЛАН КУРС ДИНАРА
» СТИМУЛИСАЊЕ ИЗВОЗА
» МЕЂУБАНКАРСКИ СПОРАЗУМ (ДРЖАВА + БАНКЕ)
Затим су представљени стратешки правци који су произашли из анализе економског стања:
1. АФИРМАЦИЈА СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА
2. СОЦИЈАЛНА ПРЕДУЗЕЋА (ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ – ДРЖАВА+ПРЕДУЗЕТНИК+УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАПОШЉАВАЊА)
3. ПУТ У ИНОВАЦИЈСКО ДРУШТВО (ЗАШТИТА ПРОНАЛАЗАШТВА, ПАТЕНАТА, АУТОРСКИХ ПРАВА)
4. ОТВАРАЊЕ ЗЕЛЕНИХ РАДНИХ МЕСТА (ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА, ВЕТАР, ХИДРОЕНЕРГИЈА, БИОМАСА…)
5. УДРУЖИВАЊЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА (КЛАСТЕР УДРУЖЕЊА)
6. ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
7. СЕРТИФИКАЦИЈА (КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ)
8. ОРИЈЕНТАЦИЈА КА ЖЕЛЕЗНИЧКОМ И РЕЧНОМ САОБРАЋАЈУ (ЕКОНОМИЧНОСТ, „ОТВОРЕНЕ ВОДЕ“)
9. РАЗВОЈ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
10. СИСТЕМСКИ РАЗВОЈ ПУТНЕ МРЕЖЕ (9 ЦЕНТАРА)
11. ЛОГИСТИКА КАО ПОКРЕТАЧ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ВОЈВОДИНЕ
12. ВОЈВОЂАНСКО СЕЛО КАО ЕКОНОМСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ (ОРГАНСКА ХРАНА, ТУРИЗАМ)
13. СТРАНИ ФОНДОВИ (ПРОЈЕКТИ, КОНКУРСИ)
14. НОВ ПРИСТУП ЗА РЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА ВИСОКО ИЗРАЖЕНЕ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ (КРЕДИТНИ АРАНЖМАНИ ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА, ПОЉОПРИВРЕДУ, ОСЛОБАЂАЊЕ ДЕЛА ПОРЕЗА, ОПРОСТ ДУГОВА, …)
Указано је на важност: подстицаја занатства, поништење лоших приватизација,привлачење страних инвестиција, стварање услова за улагања домаћих компанија, удруживање средстава са локалним самоуправама, улогу Гаранцијског фонда, сарадњу са стечајним управницима, субвенцијама за нова радна места, подстицање организација на сарадњу са Синдикатима и поштовање Колективних уговора. Програм је детаљније представљен на сајту Привредне коморе.
Биљана Митров