Петак, 24.5.2013. године – Просечна зарада исплаћена у априлу 2013. године у Републици Србији износи 64.249 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у марту 2013. године, номинално је већа за 11,5%  а реално је већа за 10,6%, а у односу на просечну зараду исплаћену у априлу 2012. године, номинално је већа за 9,9%, а реално је мања за 1,3%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у априлу 2013. године у Републици Србији износи 46.530 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у марту 2013. године, номинално је већа за 11,6% и реално је већа за 10,7%, а у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у априлу 2012. номинално је већа за 10,2%, а реално је мања за 1,1%.

По регионима, за месец април 2013.  године исплаћене су просечне зараде у следећим износима:

Ниво

Зарада

Зарада без пореза и доприноса

Р. СРБИЈА

64.249

46.530

СРБИЈА – СЕВЕР

72.611

52.580

Београдски регион

79.025

57.149

Регион Војводине

65.245

47.484

СРБИЈА – ЈУГ

53.222

38.456

Регион Шумадије и Западне Србије

53.347

38.628

Регион Јужне и Источне Србије

53.070

38.244

Регион Косово и Метохија

…..

…..

 

Саопштење Републичког завода за статистику, број 133 од 24. 5. 2013.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).