Sa prošlogodišnjeg upisa u srednju školu

Mnoge škole opet zahtevaju od učenika da plate ovu vrstu pomoći iako to ne sme biti uslov za upis. – Iznos ove „donacije” je od 2.000 do 8.000 dinarа

Usijali se telefoni školskih direktora, zovu ih roditelji učenika koji ovih dana upisuju drugi, treći ili četvrti razred srednjih škola. Negoduju što se kao dokument potreban za upis uz prijavu i svedočanstvo iz prethodnog razreda traži i uplatnica za prvu ratu „đačkog dinara”. Čak i na sajtovima pojedinih škola objavljeni su iznos i broj žiro-računa na koji roditelji treba da uplate od nekoliko stotina do nekoliko hiljada dinara u školsku kasu. Da bi se izbegle greške, objašnjeno je da u stavci poziv na broj na uplatnici treba upisati budući razred i odeljenje učenika. Detaljnom objašnjenju, slučajno ili namerno, nedostaje jedna „sitnica” – nije naglašeno da je plaćanje „đačkog dinara” isključivo dobrovoljno i da ne sme biti uslov za upis u sledeći razred.

– Zovu roditelji, pitaju da li je plaćanje obavezno. Iza cele priče stoji odluka Saveta roditelja: „đački dinar” košta 2.000 dinara. Učenici pri upisu treba da dostave uplatnicu za prvu ratu, a drugu će platiti na kraju prvog polugodišta. Jedino prvaci nemaju tu obavezu. Ko ima dvoje dece kod nas plaća pedeset odsto manje, dakle za dva učenika po 1.000 dinara. Preporuka je i molba da se taj novac uplati, da bismo mogli da funkcionišemo. One koji ne budu hteli da uplate, naravno, niko neće primoravati – objasnio je Miloš Bjelanović, direktor Zemunske gimnazije.

Sva dokumenta koja škola izdaje učenicima: svedočanstva, potvrde, uverenja, đačke knjižice… biće besplatna gimnazijalcima koji plate „đački dinar”, dodaje Bjelanović. Iz đačkog budžeta izdvajaju se sredstva za rad učeničkog parlamenta, bogaćenje bibliotečkog fonda, deo odlazi na osiguranje učenika.

– Ko ne uplati, neće biti osiguran i na kraju školske godine neće dobiti svedočanstvo, izuzev ako sam ne plati osiguranje, odnosno razrednom starešini dostavi obrasce potrebne za sva školska dokumenta. To nije moja preporuka, već odluka Saveta roditelja, koji je izračunao da se u 2.000 dinara mogu uklopiti predvidivi đački troškovi. Na primer 500 dinara košta osiguranje, 50 se izdvaja za aktivnosti đačkog parlamenta, 150 za popunjavanje knjižnog fonda… – kazao je direktor Zemunske gimnazije. Od ukupno 1200 učenika ove škole, on procenjuje da će 600 uplatiti „đački dinar”, što znači da će roditelji pokloniti školi 1.200.000 dinara.

Za najskuplji slovi „đački dinar” učenika baletskih i muzičkih škola – 8.000 dinara. U otvorenom pismu roditeljima za novčanu pomoć obratili su se Mila Lacković, direktor Muzičke škole „Kosta Manojlović”, i Petar Josifovski, predsednik školskog odbora. Pojasnili su da je u školi osnovan „Đački fond”, koji egzistira poslednjih 30 godina, otkada muzičke škole ne dobijaju nikakva sredstva za nabavku i održavanje instrumenata od nadležnog ministarstva. Isključivo roditeljskim donacijama kupljeni su novi duvački i gudački instrumenti, nabavljen je koncertni klavir – prvi posle četiri decenije, opremljen je studio za muzičku produkciju, a između ostalog ove godine je u planu nabavka novih harmonika. Napomenuto je da jedino roditelji donacijama mogu pružiti šansu deci da sviraju na instrumentu koji je naštimovan i ima sve neophodne delove. Ipak nisu rekli da su donacije obavezne.

Ministarstvo prosvete i nauke izričito naglašava da srednje škole ne smeju uslovljavati upis učenika bilo kakvom materijalnom nadoknadom. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, međutim, ne sprečava da roditelji učenika doniraju novac za unapređenje obrazovanja, ali takve donacije ne smeju biti iznuđene. Savet roditelja svake škole ima pravo da donese odluku o uplati određenog iznosa na račun škole, ali ona ne može biti obavezujuća i mora se jasno istaći da je na dobrovoljnoj osnovi!

M. Simić-Miladinović