studenti

Nezaposleni doktori nauka sa prebivalištem na teritoriji Vojvodine od danas mogu da se uključe u projekat pokrajinske Vlade „Pravo na prvu šansu“.Javni poziv je otvoren do 31. marta i nezaposleni doktori nauka koji se jave u tom periodu trebalo bi da dobiju posao već u aprilu.

Tridesetjednogodišnja Aleksandra Vujko doktorirala je prošle godine na PMF-u, objavila je 15 naučnih radova, majka je dvoje dece i na evidenciji je Nacionalne službe za zapošljavanje.

„Imam gotove projekte, ljudi su me sa oduševljenjem gledali, obećavali i, naravno, nikada ništa, zaista je bilo jako teško“, kaže Vujko.

S druge strane, Maria Vivoj završila je dva fakulteta. Francuski jezik u Novom Sadu i etnologiju u Francuskoj. Doktorat je odbranila u Strazburu 2005. godine, drži predavanja u više zemalja Evrope i Severne Afrike, a i iskustvo sa traženjem posla u Srbiji slično je Aleksandrinom.

„Jednom sam konkurisala za mesto direktora Novosadskog pozorišta zato što je pozorište moja ljubav i mislim da bih im bila od koristi. Odbijena sam, iako sam bila jedini kandidat“, navodi Vivoj.

Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, u Srbiji je krajem decembra prošle godine na evidenciji nezaposlenih bilo 853 magistra i 51 doktor nauka, dok se na evidenciji vojvođanskih filijala u tom periodu nalazilo 14 doktora nauka.

Međutim, mnogo je onih koji su angažovani na nekom poslu sa manje od 50 odsto radnog vremena i ne nalaze sa na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Projekat „Prva šansa“ trebalo bi da zaposli sve, navodi pokrajinski sekretar za nauku Dragoslav Petrović.

„Želim da istaknem da ćemo prihvatiti sve doktorske disertacije, realizovane na akreditovanim smerovima, nastavnim grupama na univerzitetima u Srbiji, ali i one povratnika iz inostranstva koji dolaze sa zvanjima doktora nauka u svim oblastima“, poručio je Petrović.

On dodaje da doktorantima iz inostranstva neće biti potrebna nostrifikacija diplome, pod uslovom da se univerzitet na kojem su doktorirali nalazi u bolonjskom sistemu školovanja.

Za početak projekta „Prva šansa“ obezbeđeno je 40 miliona dinara iz pokrajinskog budžeta, a očekivanja pokrajinske Vlade su da će do kraja godine 80 doktora nauka na taj način obezbediti radno mesto.

РТВ