Predata peticija za smenu direktorke

Photo: Stock

Delegacija bivših učenika i roditelja OŠ „Kralj Petar Prvi“ u Beogradu predala je Skupštini grada peticiju „Glas za spas“ sa skoro 6000 potpisa. Peticijom se zahteva smena direktorke Milke Boškov, „zbog loših rezultata“, i poboljšanje uslova rada i ponude škole

Peticiju su primile članica gradskog veća Jovana Mehandžić i v.d. gradskog sekretara za obrazovanje Dragica Moro, navodi se u saopštenju za javnost.

 

„Gradski funkcioneri su upoznati sa stvarnim zahtevima peticije, stanjem u školi, omalovažavanjem roditelja, primedbama na rad prosvetne inspekcije i odgovornošću direktorke za uvođenje privremenih mera, što je velika sramota za školu koja ove godine proslavlja 294 godine postojanja.

U otvorenom i iskrenom razgovoru, predstavnici roditelja i bivših učenika škole, naglasili su da je ova građanska akcija sprovedena usled nemogućnosti da se kroz institucije obrazovnog sistema izbore sa nepravdom, pravnim nasiljem i samovoljom pojedinaca u školi, prosvetnoj inspekciji i Ministarstvu prosvete i nauke. Peticija je skrenula pažnju šire zajednice na probleme ove škole, a jedan od rezultata je i kontakt sa predstavnicima grada i opštine. Takođe, ona je pokazala da građani prepoznaju i podržavaju iskrene i dobronamerne motive organizatora za dobrobit sadašnjih i budućih đaka ove škole koja je uvek bila jedan od stubova prosvetiteljstva u Srbiji“, piše u saopštenju.

Potpisnici peticije podsećaju i da je neposredno utvrđeno da škola nije dostavila imena izabranih kandidata za članove novog Školskog odbora iz redova roditelja, iako je Savet roditelja još 10.11.2011. godine izvršio taj izbor na zahtev Sekretarijata za obrazovanje. To je i bio formalni razlog za uvođenje privremenih mera u najstariju srpsku školu i postavljanje privremenog organa upravljanja u kome sede prijatelji direktorke i lica u sukobu interesa, bez predstavnika lokalne samouprave i legitimnih predstavnika roditelja.

„S tim u vezi gospođa Mehandžić je nagovestila da će gradska skupština na prvoj narednoj sednici izabrati novi regularni Školski odbor i da će insistirati kod organa gradske opštine ‘Stari grad’ da do tada dostave svoja tri kandidata. Time bi bili ispunjeni uslovi za ukidanje privremenih mera pre maksimalno dozvoljenog roka od 6 meseci za njihovo trajanje.

Jedna od tema je bilo postupanje gradske prosvetne inspekcije u ovom slučaju, a posebno inspektorke Dragane Glavine koja je svojim skandaloznim zapisnicima punim netačnih podataka, materijalnih grešaka i subjektivnih ocena, pozivajući se na nepostojeće dokumente, lažne izjave, falsifikovane podatke i proizvoljno tumačenje zakona, statuta i poslovnika o radu Školskog odbora i Saveta roditelja, omogućila uvođenje privremenih mera uz apsolutnu zaštitu direktorke škole.

Posebnu zabrinutost izaziva pozivanje na član 35 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji se primenjuje u slučajevima zabrane rada ustanove, što se po rečima g-đe Moro nikad nije dogodilo. Ali upravo juče ista prosvetna inspektorka je ponovo bila u školi i sve informacije govore o tome da radi na raspuštanju Saveta roditelja kao jedinog organa škole van kontrole direktorke, koja po svaku cenu ostaje na svojoj funkciji“, piše između ostalog u saopštenju.

е-novine