Досадашње отпремнине ометају запошљавање старијих радника

 

Влада Србије припрема измене Закона о раду који предвиђа, између осталог, нове олакшице за послодавце. У отпремнину би се рачунале само године проведене у једној фирми

Послодавци И би могли ускоро да у случају отказа раднику исплаћују отпремнине само за године проведене у последњој фирми, Предлог измена Закона о раду у овом делу извршиће се, како нам је речено, „у мандату ове владе“.

Досадашње обрачунавање отпремнина према свим годинама радног стажа се показало као једна од две сметње отварању нових радних места, али и запошљавању старијих радника.

Последња анкета о радној снази Републичког завода за статистику показује да је међу незапосленима највише управо искусних радника. По њиховим подацима, без посла је 649.155 људи у Србији, а чак 141.232 грађанина има између 45 и 54 година. Још 67.800 је незапослених старости између 55 и 64 године.

– Захтев да се промени обрачун отпремнинавише пута смо упућивали свим странкама и посланичким групама у Србији – објашњава Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца. – Не верујем, међутим, да постоји политичка воља да се Закон о раду мења пред изборе. Ова одредба је главни разлог што фирме избегавају да запосле људе са много година радног стажа. Уколико морају да отпусте таквог радника, износи отпремнина су огромни. С друге стране, има људи који су променили неколико предузећа и сваки пут узели отпремнину за све године. Мислим да је логично да послодавац плаћа за оне године које је радник провео код њега у фирми. Предлог за промену овог члана нашао се и у документу који смо предали Одбору за индустрију Скупштине Србије.

Уколико до измене овог члана Закона о раду заиста дође, у најнеповољнијој ситуацији би били људи који су добровољно мењали послове, али нису узимали отпремнине. Наравно, само у случају да последњем послодавцу више нису потребни. Они који би се нашли пред отказом у фирми у којој су провели све године свог радног стажа, на својој кожи не би осетили промену законске регулативе.

 

И УГОВОРИ ДУЖИ

Како би дошло до већег запошљавања, стручњаци ММФ предлажу и продужење рока уговора на одређено време. То би био почетак рефроме, а у другој фази би ваљало анализирати и реформисати и остала недовољно флексибилна решења на нашем тржишту рада.

 

С. Б.