Независност је дугогодишњи, препознатљиви борац за права запослених у просвети, али и значајно шире за целокупан свет рада и друштвену заједницу. Ту борбу карактерише јасно и прецизно дефинисање проблема и циљева, сарадња са осталим синдикатима и страјавање на захтевима уз уважавање послодавца. Радикално решавање проблема нам није страно, али га примењујемо тек по исцрпљивању преговарачких опција.

Указујемо да:

Закон о основама васпитања и образовања садржи чланове који су погубни за васпитање деце. Пратећи правилници нису донети а добар део постојећих је непримењив. Тражимо њихове измене!

Рационализација у просвети је, на жалост, неминовна због смањења броја деце, али је морају пратити поступност, правичност и осмишљеност. Тражимо учешће синдиката у креирању правца рационализације!

Материјални положај запослених у просвети је катастрофалан! Плате у просвети заостају за зарадама осталих буџетских корисника, иако је квалификациона структура највиша.Замрзавање је зауставило покушај приближавања!

Тражимо: Веће издвајање из БДП за просвету! Одмрзавање зарада и њихово поступно изједначавање са осталим корисницима буџета! Укидање забране исплате јубиларних награда и редовно измиривање осталих обавеза локалне самоуправе према просвети!

Као што се из приложеног види, не тражимо привилегован положај за образовање него његово достојанствено место у друштву, коме припадамо. Не желимо да манифестационо популаришемо нашу организацију и њене лидере, но ако се Влада оглуши о наше захтеве, у договору са осталим синдикатима, ступићемо у потпуну обуставу рада.

У међувремену Независност неће, попут неких других синдиката, бежати од малих тема већ ће решавати проблеме, којих у процесу рационализације има много. По томе је Независност препознатљива у Новом Саду и целој покрајини.

Очекујемо разумевање и подршку нашим захтевима од целокупне јавности.

 

 

 

 

 

Нови Сад, 02.09.2010.                                                                                      ГСПРС Независност

Покрајински Одбор Војводина