У Новом Саду су 11.09.2010. године одржани избори ПО Војводина.Чланови ПО Војводине су на својој Изборној скупштини констатовали да би ради стварања добре основе за рад у будућности било корисно да се чланови подсете Принципа и правила синдикалног организовања и деловања:

јединствена и кохерентна политика деловања оличеног у

јединственој платформи деловања, која је

јасно операционализована (да би се циљеви лакше реализовали), а то значи

да је платформа деловања прагмазична и усмерена или на побољшање животног стандарда радника или на очување стандарда на приближно истом нивоу (посебно у време кризе) и да је

платформа деловања утемељена, на јасно дефинисаним приоритетима од којих нема одступања, као и

секундарним циљевима око којих се може преговарати, а из тога произилази да је

 платформа или стратегија деловања заснована на конструктивном приступу, а све то наводи на закључак да је

платформа деловања усмерена на постизање резултата јер само на тај начин синдикат стиче своју друштвену препознатљивост али се и легитимише пред својим чланством (постизање практичних резултата је важно и због тога што се управо постигнутим синдикат потврђује као зрела организација и пред потенцијалним новим чланством, док насупрот томе синдикат који не постиже реултат има слабу легитимациону основу), међутим,

легитимитет синдиката зависи и од чланства, а посебно руководства које морају да сачувају «људи на месту» – чврсти, доследни, принципијелни и морални, те је због свега тога потребно

истовремено са радом на стварању квалитетне платформе деловања радити и на унутршњој структуралној и функционалној реконструкцији самог синдиката, те међусиндикалном повезивању, које је могуће

остварити једино под условом да се пође од сличности ( пре свега у погледу циљева) и додирних тачака, а не разлика, као и да се поставе јасни принципи и правила у том погледу.

 

Разлог на подсећање на ове изворне принципе и правила деловања треба да буде покушај да ГСПРС «Независност» допринесе демократизацији друштва у ком живимо.

Познато је да је демократија «најраспрострањенији мит», а у нашем друштву он се креће у правцу у којем формални параметри односе превагу према садржајним опредељењима. На сцени је квазипартиципација у којем нам је дозвољено да износимо конструктивна решења проблема, а надлежни ураде супротно. Проблем је здружености центара политичке и друштвене моћи.

Баш због тренутка у ком живимо непходно је да и УГС «Независност» схвати неопходност реформи у виљу очувања организације. У противном «најраспрострањенији мит» ће се претворити у «ускоинтережџијски мит».

 

 

                                                                                            ГСПРС «Независност»

                                                                                                 ПО Војводине

                                                                                          Нада Јокић, председница