Izbor1

ПОЛИТИКА

За неке тешка, за неке лака, за неке пуна дилема – одлука о томе коју средњу школу уписати није нешто преко чега треба олако прећи, али ни нешто због чега ђаци треба да паниче.Први корак у избору требало би да буде „Конкурс за упис у средње школе” у којем су наведене све средње школе у Србији и сви образовни профили који се у њима изучавају, и који би требало да буде објављен крајем априла или почетком маја. Ђаци би требало да погледају које им могућности нуде средње школе и издвоје оне које им делују најпривлачније.

„Осим детаљног информисања о врстама средњих школа, смеровима који се у њима изучавају и занимањима за које припремају, ученици би требало да размисле о својим интересовањима и склоностима „јаким” и „слабим“ странама у погледу успеха из појединих предмета, као и неким личним особинама”, саветују стручњаци из Одељења за професионалну оријентацију и планирање каријере које се налази при Центру за информисање и професионално саветовање Националне службе за запошљавање.

У избору средње школе треба укључити и могућност запослења, односно добро се распитати за која занимања нас припремају одређене школе. Не треба зауздавати своје идеале, али треба уважити и ситуацију на тржишту рада.

„Уз љубав и склоност према физици и астрономији лакше је, рецимо, пронаћи запослење као професор физике него као астрофизичар. Ко воли хемију и добро му иде тај предмет, може да размисли о профилу фармацеутски техничар будући да је реч о образовном профилу који је тражен већ неколико година. Идеална ситуација је међу траженим професијама на тржишту рада пронаћи за себе инспиративно занимање”, кажу у Одељењу за професионалну оријентацију и планирање каријере.

Izbor2

Они, иначе, у заказаним терминима обављају професионалну оријентацију ученика кроз психолошка тестирања општих и специфичних особина, особина личности и професионалног интересовања, као и саветодавни разговор са психологом, па и то може бити један од путева да лакше изаберете средњу школу. Ђацима које ове године очекује овај важан корак дали су и неколико савета:

„Веома је важно да постигну што бољи успех у осмом разреду и квалитетно се припреме за малу матуру, како би могли да остваре своја интересовања и склоности кроз избор средње школе. Већи број поена подразумева и шире могућности избора. Такође, изузетно је важно пажљиво попунити „листу жеља”, како се на њој не би нашли образовни профили који не одговарају способностима, здравственом стању и другим личним особинама, профили о којима се нису довољно информисали, као и школе за које немају довољан број бодова”.

Ј. Чалија