IMG 20170214 103848

Представници репрезентативних синдиката запослених у образовним установама наставили су рад у Министарству просвете, науке и технолошког развоја на Предлогу Закона о просветној инспекцији. На основу досадашњег рада просветних инспектора, изнете су многе примедбе, а истичу се следеће:
– Неблаговремено и несавесно поступање инспектора
– Недостављање записника о извршеном просветном надзору подносиоцу представке
– Неодговарајуће поступање Републичког просветног инспектора
– Изостављање мера које су сразмерне утврђеним незаконитостима
– Ускраћивање права подносиоцу представке да достави примедбу на записник
Представнице ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ Јасминка Марић и Ружица Тодић Брдарић су изнеле предлоге, а што су и остали учесници у дискусији прихватили.
Ружица Тодић Брдарић
Јасминка Марић