Katalogizacija

КАТАЛОГ ПОСЛОВА У ОБРАЗОВАЊУ

Данас су наши представници имали састанак у Министарству просвете, науке и технолошког развоја у оквиру контролне подгрупе на изради Каталога послова у образовању, а који је део израде Каталога послова за јавне службе. Исти је основа за израду Закона о платама у јавном сектору.
Са представницима Министарства, Маријом Крнета и Љиљаном Симовић, из сектора за предшколско, основно, средње и образовање одраслих, договорена је континуирана комуникација у контроли овог документа на основу сугестија које ће наши представници добити од чланова синдиката.
Сутра ће у Министарству бити одржан састанак где ће представници синдиката и Министарства анализирати и кориговати наведени документ.