Тимови УСПРС, ГСПРС“Независност“ и СрпС, ће учестовати у раду радне групе на изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика. Састанак представника Владе Србије и синдиката одржаће се у понедељак, 28. фебруара 2011. године у 13 сати у просторијама Министарства просвете.