Profesoru osnovne škole iz Smedereva pravosnažna je kazna od godinu dana zatvora uslovno, zbog nepreduzetih mera zaštite učenika na ekskurziji. Prvobitna presuda bila je na dve godine zatvora.

Sud u Smederevu (Tanjug)

Razredni starešina Dobrica Živanović je osuđen pošto se jedan od đaka neplivača, A.Đ, utopio 6. oktobra 2005. godine oko 15 časova na plaži u Bečićima.

Profesor je kažnjen uslovnom osudom s rokom provere od pet godina pošto je proglašen krivim za teško delo protiv opšte sigurnosti. Takođe je obavezan da sudu na ime paušala plati iznos od 7.000 dinara, navodi se u presudi objavljenoj na sajtu Apelacionog suda.

Živanović je prvobitno bio osuđen u januaru 2009. godine u Okružnom sudu u Smederevu na dve godine zatvora.

Živanović je osuđen jer je 6. oktobra 2005. godine na plaži u Bečićima izazvao opasnost za život učenika jer je kao razredni starešina preuzeo aktivnost visokog rizika – kupanje u moru učenika, iako Programom ekskurzije za osmi razred i programom turističke agencije to nije bilo predviđeno, navodi se u obrazloženju presude.

Direktor škole je na sastancima, pre polaska na ekskurziju, zabranio odvođenje đaka na kupanje zbog visokog rizika i kratkog vremena, a ukoliko razredne starešine odluče da odvedu učenike na kupanje, direktor im je rekao da preduzimaju odgovornost na sebe da tu aktivnost obave bezbedno za zdravlje i život učesnika.

Živanović, prema presudi, nije preduzeo potrebne mere da se kupanje učenika njegovog odeljenja obavi na bezbedan način da ne bi došlo do utopljenja nekog od učenika, pošto na roditeljskim sastancima koje je održao pre polaska na ekskurziju nije od roditelja tražio pismenu saglasnost da njihova deca mogu da se kupaju u moru, kao ni pismene izjave da li njihova deca znaju da plivaju.

Svojim učenicima neplivačima nije izričito rekao da ponesu sredstva koja će koristiti u vodi da se ne bi utopili, a dolaskom u Bečiće, poveo je učenike organizovano na plažu pritom ne preduzevši sve što je potrebno za bezbedno kupanje i plivanje, zbog čega je došlo do utopljenja učenika A.Đ. koji nije znao da pliva.

(Fonet)