ЗА ДУБОКОМ ЗАБРИНУТОШЋУ И ИЗНЕНАЂЕЊЕМ ПРИМИЛИ СМО ВЕСТ РЕПУБЛИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА ДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА НИЈЕ ПРИХВАТИЛО ПОСРЕДОВАЊЕ У СПОРУ СА ЗАПОСЛЕНИМА У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА КОЈИ СУ У ШТРАЈКУ СКОРО  ДВА МЕСЕЦА…………….?