Ђаци осмог разреда полaгали су завршни испит из српског, односно матерњег језика. Тачни одговори објављени на Интернет порталу РТС-а. Министар Жарко Обрадовић извукао комбинацију под редним бројем два.

Тест и решење за српски језик

Тест и решење за русински језик

Тест и решење за хрватски језик

Тест и решење за словачки језик

Тест и решење за румунски језик

Тест и решење за албански језик

Тест и решење за мађарски језик