Грански синдикат просветних радника Србије ,,Независност“, као грана Уједињених гранских синдиката ,,Независност“, са поносом истиче своје чланство у Европском комитету синдиката образовања (ETUCE). Ова међународна организација окупља 131 синдикат образовања из 48 европских земаља и представља више од 11 милиона просветних радника.
УГС НЕЗАВИСНОСТ препознаје неговање социјалног дијалога као једини механизам унапређења позиције образовања у друштву. Непоштовање Споразума, чији су потписници Влада и репрезентативни синдикати просвете, као и укидање института преговарања пре усвајања републичког буџета – представља снажан доказ да власт просвету перципира са потцењивањем, као пуки буџетски расход.
Зато се обраћамо Европском комитету синдиката образовања (ETUCE), који ће одржати Регионалну конференцију у Београду од 6. до 8. децембра, очекујући подршку у нашим настојањима да просвети повратимо отето достојанство, као и улогу контролног механизма демократичности друштва.

У прилогу:
Споразум о решавању спорних питања

У Београду,                                                                                 УГС НЕЗАВИСНОСТ
02. 12. 2016.                                                                               ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ