Штрајкачки одбор четири репрезентативна синдиката је на јучерашњем састанку разматрао предлог Споразума о решавању спорних питања који је Министарство просвете, науке и технолошког развоја доставило синдикатима.
ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је учинио све да јединство четири репрезентативна синдиката постане приоритет у наступима током даљих преговора.
С тим у вези је Штрајкачки одбор учинио извесне корекције предложеног Споразума са намером да у највећој мери буду задовољени захтеви свих синдиката.
Кориговани предлог Споразума упућен је Министарству просвете, науке и технолошког развоја.
Очекујемо наставак преговора како би се стекли услови за потписивање ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и Споразума.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ