слика1У току јучерашњег дана, у поподневним и вечерњим сатима, на адресу Министарства просвете, науке и технолошког развоја,од стране наставника, родитеља и појединих новинара стигле су информације које су указале да постоји могућност злоупотреба у јасно утврђеној процедури спровођења завршног испита из Математике који је по календару планиран да се реализује 18. јуна 2013. године.

Републичка комисија је дошла у посед фотокопије једне од комбинација теста из математике и утврдила да реализацијом испита у новонасталим условима може доћи до нерегуларности испита, али пре свега до нарушавања регуларности у систему рангирања ученика.

Стога, желећи да предупредимо могуће злоупотребе и евентуалне последице, Комисија је донела одлуку да упркос великог броја активности које треба спровести по хитном поступку, а односе се на техничку и логистичку организацију, помери полагање теста из Математике за среду 19.06.2013. године, са почетком у 12 часова. Померање теста из математике неће нарушити даљи ток реализације завршног испита.

Доказни материјал до кога је Комисија дошла предат је Министарству унутрашњих послова РС са захтевом да се изврше неопходне радње из њихове надлежности и о резултатима истих доставе информације Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС, о чему ће јавност бити благовремено обавештена.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја моли за разумевање и овом приликом се извињава свим ђацима и родитељима због померање тестирања из математике. Дубоко смо уверени да је ова одлука у најбољем интересу свих ученика али и образовања уопште.

Републичка комисија за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2012/2013. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2013/2014. годину

 

преузето са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја