Protest ispred Vlade

 

У Министарству просвете, науке и технолошког развоја данас је одржан је састанак Одборa за преговоре о ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, којем су присуствовали представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства финансија, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и представници свих репрезентативних синдиката.
Републичка Агенција за мирно решавање радних спорова се укључила у процес преговарања, а као миритељ посредовао је др Живко Кулић.
У конструктивној дискусији представници репрезентативних синдиката су оспорили многе примедбе које су као мишљења доставила министарства и Републички секретаријат за законодавство.
У потпуности је постигнута сагласност око најважнијег члана који се односи на пријем у радни однос и распоређивање запослених са непуним радним временом као и технолошких вишкова (члан 5.).
Остала су неусаглашена три члана која захтевају додатно изјашњавање Министарства финансија и Министарства државне управе и локалне самоуправе, а чије неприхватање за представнике синдиката представља дискриминацију у односу на запослене у другим јавним делатностима.
Следећи састанак је заказан за 21.01.2015. године