ŠKOLSKA UPRAVA _________________________

 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ ima saznanja da se u školama koje su u štrajku zahteva, od strane poslodavca, da se dostave spiskovi zaposlenih koji učestvuju u štrajku.

 

Obzirom, da GSPRS „Nezavisnost“, koji je reprezentativan na nacionalnom nivou, shodno Zakonu o štrajku, a sve u skladu sa ratifikovanim konvencijama MOR-a, koje su implementirane i u Zakonu o radu, kao i u ostale zakonske propise koji su na snazi i primenjuje se na teritoriji Republike Srbije, organizovao štrajk zajedno sa ostalim reprezentativnim sindikatima, neprimereno je ponašanje poslodavaca da legitimno pravo na štrajk, shodno Ustavu Republike Srbije, onemogućavaju zaposlenima koji su u štrajku, naročito, kada su pregovori po pitanju zahteva štrajkačkog odbora u toku.

Predlažemo da se poslodavci i zaposleni upoznaju sa sadržinom saopštenja na oglasnoj tabli, kao i da se poslodavci upozore da radnike u ostvarivanju njihovih prava koja proističu iz korpusa ljudskih prava ne omogućavaju, jer time postupaju suprotno Zakonu o štrajku, kao i Konvencijama 87. i 98. MOR-a.

U slučaju da zaposleni koji se na bilo koji, volšeban, način nađu na takvim spiskovima i budu izloženi bilo kojem vidu pritiska ili sankcionisanja, suprotno navedenim propisima, o tome će biti obaveštena Međunarodna organizacija rada, Međunarodna konfederacija slobodnih sindikata i Internacionala obrazovanja.

 

 

 

 

. Predsednik sindikata „Nezavisnost“

za Školsku upravu

 

________________________