Page-1

Јуче су представници синдиката имали разговоре са представницима Министарства локалне самоуправе и Министарства просвете о Закону о платама. Уместо министарке Кори Удовички, која је оправдано била одсутна због премора, нови концепт   представила је помоћница Ивана Савићевић. Након консултација са ММФ иде се са новим концептом где би до 01.01.2016. године био донешен оквирни закон где би се посебно третирале јавне службе, државни органи и локална самоуправа. Потом би се појединачно донео Закон о платама у јавним службама. Динамика и детаљи за које смо ускраћени, биће објављени на конференцији за штампу Кори Удовички наредних дана. Од Министра Срђана Вербића, добили смо инфирмацију, да у Влади Републике Србије постоји намера да се испоштује одредба из Споразума, о помоћи запосленима. Договорено је да преговори, о динамици и висини помоћи са министром финансија Душаном Вујовићем започну у  најкраћем року.

Славко Дерењ