ŠKOLSKA UPRAVA ___________________

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ na sednici Glavnog odbora održanoj dana 25.12.2010. godine doneo je:

Odluku da se dana 24.01.2011. godine stupi u štrajk sa skraćenim časovima na 30 minuta, sa početkom prve smene. Dalje organizovanje i vođenje štrajka biće u koordinaciji sa drugim reprezentativnim sindikatima do potpune obustave nastave, a u cilju ispunjenja donetih štrajkačkih zahteva.

 

Zahtevi koji se upućuju Ministarstvu prosvete i finansija su:

1. Osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenima na svim nivoima obrazovanja u 2011. godini povećaće se i to:

– Od plate za januar 2011. godine za 15,2 % (7,2% inflacija u prethodnih 6 meseci prema dogovoru od 02. 09. 2010. godine i dug po Protokolu iz 2009. godine 2 + 6%).

– Od plate za april 2011. godine za procenat inflacije u periodu januar-mart 2011. godine i jednu polovinu procenta rasta BDP za isti period

– Od plate za oktobar 2011. godine za procenat inflacije u periodu april-septembar uvećan za polovinu procenta rasta BDP za isti period.

 

2. Isplatiti jublarnie nagrade za 2009.i 2010. godinu, kao i novogodišnju nagradu u jednakom iznosu.

 

3. Korigovati koeficijente u obrazovanju poštujući odnos 3:1 (odnos najveće i najniže zarade).

 

4. Vlada se obavezuje da će izdvajanje sredstava za prosvetu u 2011. godini pri izradi budžeta RS biti projektovano na bazi povećanja izdvajanja iz BDP na minimalnom nivou od 4%.

5. Vlada se obavezuje da hitno donese Uredbu koja će urediti plate u predškolskom obrazovanju.

 

 

Predsednik sindikata „Nezavisnost“

Za Školsku upravu ________________