29.12.2016. г. у Министарству просвете, науке и технолошког развоја одржан је састанак Централне групе за праћење радног ангажовања запослених у установама образовања и васпитања последњи у овој календарској години.

Презентовани су подаци приказани у табели:

Нема одговарајућег РМ на територији ШУ

633

Све школе са територије ШУ су одбиле да га преузму

3

Запосленог са листе су одбиле школе којима се обраћао

101

Радна подгрупа упутила препоруку али није преузет

32

Није обраћао школама ради преузимања из здравствених разлога

79

Није се обраћао ни једној школи ради преузимања – образложити

289

Неки други разлог – образложити

163

Празно

208

Није више ТВ (преузет, збринут, отишао у пензију, техничка грешка у уносу…)

235

Делимично збринут

92

Мали проценат да би га неко преузео

132

Неодговарајући проценат за уклапање у друге школе

20

Предао за отпремнину

34

Очекује одлазак у пензију

16

На породиљском или трудничком

62

Проблем са уклапањем распореда (рад у више школа) или путовања

56

Не жели допуну норме

23

Ангажован на одређено

160

 

2338

Централна група за праћење радног ангажовања запослених у установама образовања и васпитања је разматрала могућност примене члана 6. ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и није заузела јединствен став. Представник СРПС-а, Слободан Брајковић, није ставио потпис ни на једну препоруку која се односила на поступање установа по члану 6. ПКУ-а тврдећи да није у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и што би у случају тужби довело до неоправданих судских трошкова.
Желим да нагласим да ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ као потписник важећег ПКУ-а не одустаје од примене члана 6. посебно у случајевима „укрупњавања норми“ запосленима који раде у више установа.
Подсећам све чланове ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ и запослене на упутство министра М. Шарчевића од 24.08.2016. године и чињеницу да запослени може бити преузет по члану 6. ПКУ-а ако постоји сагласност свих заинтересованих страна. Истичем и мишљење Комисије за тумачење одредаба ПКУ-а од 17.12.2015. године које гласи: „Чланом 6. став 2. ПКУ-а прописано је да запослени може бити преузет из других установа на неодређено време, највише у проценту у којем је засновао радни однос. Наставник у радном односу на неодређено време, са пуном нормом часова може да буде преузет из једне школе у другу на радно место које је упражњено и за које испуњава услове под условом да је упражњено радно место пријављено надлежној школској управи, да се на листи технолошких вишкова не налазе лица која би могла бити преузета на то радно место, као и да постоји сагласност установа између којих се врши преузимање и наставника који се преузима“.

Ружица Тодић Брдарић