Састанак је одржан у пoнедељак, 23.01.2017.године у просторијама Завода за унапређење образовања и васпитања
Договорено је да се 120 сати обуке подели по стандардима и да радне групе их тематски обраде.

Taкође је договорено да се чланови радне групе поделе у тимове:

1. Руковођење процесом васпитања и учења детета у предшколској установи, одсносно руковођење васпитно-образовним процесом у школи
др Александар Бауцал
доц. др Јелена Тодоровић
др Шевкушић Славица

2. Планирање, организовање и контрола рада установе
Оливера Тодоровић
проф. др Небојша Јанићијевић
Весна Недељковић

3. Праћење и унапређивање рада запослених
Бранка Шегрт
Гордана Чапрић
Јасмина Ђелић

4. Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и шитом заједницом
Мирослав Павловић
Оливњера Мајдич
мр Валентина Илић
5. Финансијско административно управљање радом установе
Милош Бјелановић
Јасна Јанковић
Слободан Брајковић

6. Обезбеђивање законитости рада установе
Загорка Ђурић
Драгана Стојиљковић Петровић
Весна Лукић
Миомирка Саичић

Миомирка Саичић, проф.ТИО