Дана 10. фебруара одржан је састанак Министра просвете, накуке и технолошког развоја са представницима три репрезентативна синдиката запослених у образовању (ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, СОС, СРПС) у вези са платама запослених који раде на пословима на којима се захтева трећи и четврти степеном стручне спреме. Састанку су присуствовали и чланови синдиката који раде на пословима на којима се захтева трећи и четврти степен стручне спреме. Министар је препознао проблем, уважио мишљења и предлоге решења дугогодишњег проблема и ускоро ће изаћи са предлогом за решења које ће презентовати на седници Владе РС и састанку са ММФ-ом у оквиру комплетних реформи система образовања.
проф. др Томислав Живановић