IMG 20150525 131507

Данас, 25.05.2015. године, одржан је састанак Министра просвете, науке и технолошког развоја др Срђана Вербића и његових сарадника са представницима четири репрезентативна синдиката током кога су разматрана питања везана за Споразум као и друга актуелна питања.

Министар је на основу достављених питања од стране репрезентативних синдиката отворио састанак образлажући иста.

Након тога представници синдиката су указали на проблеме и виђење решења. Посебне критике су упућене на доношење ЦЕНУС-а (Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног (средњег) оберазовања), као и на различите критеријуме везане за колективне уговоре који нису потписани (за студентски стандард, за предшколско образовање и високо образовање).

Након дискусије која је уследила дошло се до следећих закључака:

1. Министар ће у току следеће недеље затражити пријем представника четири репрезентативна синдиката код премијера Александра Вучића, како би се разматрала питања реализације тачке 2. и тачке 3. Споразума (награде и помоћи и Закон о платним разредима)

2. Формирање Радне групе за укрупњавање норме коју би чинили представници Министарства и по један представник репрезентативних синдиката.

3. Усвојени правилници о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обављају делатност основног односно средњег оберазовања, на инсистирање представника синдиката, биће промењени.

4. На предлог представника синдиката, Министар се обавезао да ће код надлежних министарства инсистирати да колективни уговори, чија је израда у току, садрже иста права запослених како је то регулисано потписаним ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

5. Предлог измена и допуна ЗОСОВ-а ће бити достављен на увид представницима репрезентативних синдиката у року од две недеље, а након тога иде на јавну рсправу, са тенденцијом да примена истог почне од 01.09.2015. године