Данас, 28.04.2017. године, одржан је састанак у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, коме су присуствовали: министар просвете, Младен Шарчевић, са сарадницима, државна секретарка у Министарству финансија, Мирјана Ћојбашић, и представници три репрезентативна синдиката (ГСПРС НЕЗАВИСНОТ, Синдикат образовања Србије и Синдикат радника у просвети Србије).
Тема састанка била је корекција коефицијената II, III i IV степена стручне спреме запослених у образовању. Представници синдиката су наметнули потребу да се разговара о корекцији коефицијената за све степене стучне спреме.
Мирјана Ћојбашић је обавестила присутне да ће предлог Закона о платама бити готов до јуна месеца и позвала синдикате да активно учествују у јавној расправи. Његова примена ће започети од првог јануара 2018. године. Како би се ублажила катастрофално лоша материјала ситуација у образовању, до примене Закона о платама, представници синдиката су захтевали хитно разматрање и примену претходно предложених коригованих коефицијената од стране синдиката, достављених ресорним министарствима. Мирјана Ћојбашић је указала на кораке које треба предузети како би дошло до реализације предлога синдиката: сагледати финансијске ефекте, затим, кроз преговоре са ММФ који ће бити јуну-јулу реализовати синдикалне захтеве.
Представници синдиката су указали и на посебне проблеме у предшколском образовању и ученичком и студентском стандaрду и захтевали да се проблеми убудуће системски решавају за цело образовање.

Срђан Словић, заменик председника