logo

Састанку Радне групе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања председавала је Помоћница министра за предшколско и основно образовање Жељка Радојичић Лукић, а у разговорима испред Министарства просвете, науке и технолошког развоја учествовали З. Тубић и М. Стаменковић.

Представница ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ Ружица Тодић Брдарић је указала на велики број директора школа који не спроводе преузимање, ангажују лица ван листа школских управа и не пријављују слободна радна места. Упознала је присутне са «табеларним прегледом школа са територије града Београда са подацима да ли је Министарству достављена информација који је по реду мандат директору школу и да ли је радно место на које је лице било распоређено пре ступања на дужност директора школе пријављено као слободно».
Изразила је слагање са потезом Министра просвете, науке и технолошког развоја који је наведену табелу проследио инспекцији Секретаријата за образовање и дечију заштиту Градске управе града Београда на даљу надлежност.
Представници синдиката се нису сложили са ставом господина М. Стаменковића да инспекција ради у складу са својим могућностима, најбоље што може.
С обзиром да је највећи број неправилности присутан у Школској управи Београд од Ж. Радојичић Лукић је захтевано да организује састанак са секретарком Снежаном Ђурић како би се рад просветне инспекције учинио ефикаснијим.
Због чињенице да неангажовање запослених који су технолошки вишкови (у потпуности или делимично) раде нека друга лица З. Тубић је истакао да се трошкови исплате плата беспотребно увећавају и да су заправо «синдикати искрени контролори буџета Републике Србије». Указао је и на огромна средства која Министарство просвете, науке и технолошког развоја исплаћује на име изгубљених судских спорова због незаконитог радног ангажовања од стране појединих директора.
Договорено је да ће се Радна група за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања састати након прикупљених података руководиоца школских управа које се односе на:
– технолошке вишкове који су преузети у датој школи (назив радног места и проценат ангажовања)
– запослене којима је допуњена радна норма у датој школи (назив радног места и проценат ангажовања)

Ма колико поједини директори жељно чекали расписивање конкурса, синдикати то неће дозволити све док се преузимање запослених не спроведе у потпуности.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Ружица Тодић Брдарић