Наставак заједничких активности репрезентативних синдикалнихцентрала, везаних за очување и заштиту правазапослених-
Данас, у понедељак, 18. августа, одржана је заједничка седница Извршног одбора УГС НЕЗАВИСНОСТ и Колегијума Савеза самосталних синдиката Србије, на којој је анализирана тренутна привредна и политичка ситуација у земљи, посебно са аспекта последица примене у пракси тзв “реформских закона“ и осталих “антикризних“ мера актуелне Владе. На састанку су договорене заједничке активности ове две синдикалне централе на санирању тих последица и на покушају да се, кроз све законске методе и начине деловања синдиката, оспоре и ставе ван правне снаге донети закони и друге мере економске и социјалне политике које сав терет кризе и тзв “реформи“ сваљују на леђа запослених. Са планираним активностима креће се почетком септембра, а трајаће све док се не постигну жељени ефекти. О којим конкретним активностима и мерама је реч, чланови оба репрезентативна синдиката, али и шира јавност, биће на време обавештени.