skupstina foto stefana savic

Фото: Стефана Савић

Пише: ФоНет

Три репрезентативна синдиката просвете – Синдикат радника у просвети Србије, Синдикат образовања Србије и Независност – упутили су генералном секретару Скупштине Светислави Бајић допис у којем траже да присуствују пленарној седници на којој ће бити вођена расправа о Закону о буџету за 2017.
Синдикати захтев образлажу чињеницом да се просвета у целини финансира из буџета и да запослени у просвети имају најниже плате од свих делатности које се финансирају на тај начин. Синдикати подећају да је у образовању ради 80 одсто запослених са високом стручно спремом и да је просечна плата у просвети 39.924 динара, док је просечна плата у Србији 45.281 динара.
Три репрезентативна синдиката су се од председавајућег у Одбору за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво Муамера Зукорлић тражили да закаже седницу одбора, којој би и они присуствовали. Уз образложење дописа синдикати наводе да предложено повећање пала у образовању од шест одсто неће значајно повећати примања просветних радника и да ће, ако такав тренд буде настављен, републички ниво бити достигнут тек за 20 година.