Министар просвете, науке и технолошког развоја др Срђан Вербић разговарао је данас са представницима четири репрезентативна синдиката у просвети – Гранског синдиката просветних радника Србије «Независност», Синдиката образовања Србије, Уније синдиката просветних радника Србије, и Синдиката радника у просвети Србије.

            На састанку је указано министру просвете, науке и технолошког развоја на катастрофалан материјални положај запослених у просвети.

Изнети су аргументи у прилог изузимања од смањења плата просветних радника пре доношења Закона о платним разредима. У оквиру таквог закона требало би на јасан и транспарентан начин да се виде плате свих запослених у јавним службама.

Овако замишљен Закон о платним разредима учвршћује неславно последње место просвете са просечном платом испод просека за Србију. То је вишедеценијска пракса упркос чињеници да у просвети има више од 70% високообразованих запослених. Поново су кажњени носиоци делатности у образовању јер се смањење плата односи само на њих и јер су изузети запослени са платом испод 25.000,00 динара. Указано је, да је једино у просвети у потпуности спроведена рационализација за разлику од других јавних служби, јер се обрачун плате врши према норми часова.

Министру је указано на неопходност покретања преговора за закључивање новог колективног уговора уз потребу поштовања одредби важећег колективног уговора који је на снази до јануара 2015. године.

На питање упућено министру Вербићу у вези са спремношћу ресорног министарства да се заложи на сутрашњој седници Владе РС за бољи материјални положај запослених у просвети, предстевници репрезентативних синдиката добили су неприхватљи, али очекивани одговор. Министар разуме просветне раднике, али знајући финансијску ситуацију, проценио је да ће одлука Владе бити једногласна – СВИМА ЋЕ СЕ СМАЊИТИ ПЛАТЕ.

У Београду, 21.10.2014. године                                       За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

                                                                                           Томислав Живановић, председник