logo

Неопходно је ново саопштење Министра просвете, науке и технолошког развоја.

Након одржаних састанака подгрупа за праћење и ангажовање запослених у установама образовања и васпитања на територији Републике Србије и након одржане конференције за медије 09.09.2015.године указујемо да је хитно потребно заједничко саопштење Министра Срђана Вербића и свих репрезентативних синдиката запослених у образовању.

Не желимо да се поједини директори без обзира на своја овлашћења без јасних критеријума реше искључиво «нелојалних» запослених.

У Београду, 10.09.2015. године                        ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ