Кад опљачкаш банку то је злочин, а када банка опљачка тебе онда је то бизнис!
Кад не платиш држави то је злочин, а када држава отима твоје то су реформе!
Како се зове када ти држава отима деценијама!?

Према информацији коју смо добили од Министра просвете, Срђана Вербића, данас је требало да се одржи састанак председника репрезентативних синдиката (ГСПРС, СОС, УНИЈА и СРПС) са премијером Вучићем. Како до сада нисмо обавештени о почетку састанка претпостављамо да се данас састанак неће ни одржати. То потврђује наше убеђење да просвета и просветни радници нису више битни за ову државу, политику и власт чак ни у време предизборне кампање. Из тих разлога позивамо све запослене у просвети да се искрено придруже заједничкој борби свих за лични опстанак, опстанак професије и добробит образовања Србије. Слично као када су учествовали у штрајк упозорења због неиспуњења преузетих обавеза из Споразума које су представници синдиката потписали са представницима Владе Србије при прекиду штрајка прошле године.

 Синдикати су при организовању штрајка упозорења навели захтеве који се огледају у повећању коефицијената у априлу и октобру у износу од по четири одсто за наведене месеце, као и исплата награде утврђене Споразумом и Посебним колективним уговором у изосу од 5.000 динара. Циљ штрајка упозорења је да се стартно место просвете, које је испод сваког нивоа, поправи и доведе бар на онај положај који је био пре смањења плата. Укупно повећање у просвети би износило 12,5% ако би зе уважили захтеви синдиката. То би било укупно повећање за целу годину, а само да би се достигао ниво од пре смањења плата треба 11, 1% да се повећају плате. Што значи да ми не тражимо ништа посебно.
Поред овог, велику несигурност и нејасноћу представља и распоређивање у платне разреде и групе које нам предстоји. Такође, у суботу је Влада одлучила да се не стави Закона о основама система образовања и васпитања на дневни ред Скупштине РС.

ЗАТО НАМ ОСТАЈЕ САМО ЈЕДНО:

ПРОСВЕТНИ РАДНИЦИ СРБИЈЕ УЈЕДИНИТЕ СЕ АКО ЖЕЛИТЕ ОПСТАНАК!