prosveta-sindikalci

Са жаљењем и огорчењем обавештавамо запослене у установама образовања да су даљи преговори репрезентативних синдиката и представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја доведени у питање.
У појединим медијима објављене су дезинформације које се односе на новчано награђивање запослених у износу од 15.000,00 динара као услов за прекид штрајка.
ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ сматра су такве неистине директно усмерене на нарушавање раније постигнутог договора и одустајање од социјалног дијалога као једино могућег начина прeвазилажења проблема.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ