Zainteresovao sam se za statističke podatke i na sajtu Republičkog zavoda za statistiku saznao podatke koje želim da vam predstavim. Podaci koje ću vam predstaviti izvučeni su iz dva saopštenja ovog zavoda – ZP11 i ZP12, a zamoliću vas da se u njihovu verodostojnost i sami uverite!

Iz gore navedenih saopštenja poređenja radi obratite pažnju na sledeće podatke:
U sektoru delatnosti OBRAZOVANJE radi ukupno 128907 zaposlenih. Od tog broja 62.04% je VISOKO OBRAZOVANIH a 7.59% sa srednjom stručnom spremom.
Sektor delatnosti koji je validan za upoređivanje sa obrazovanjem je „državna uprava i socijalno osiguranje“.  U ovom sektoru je 39.71% visokoobrazovanih.
Prosečna zarada u decembru 2010. godine u OBRAZOVANJU sa 62% VISOKOOBRAZOVANIH i 7.59% sa srednjom stručnom spremom je 37.006 dinara! Prosečna zarada u državnoj upravi, sektora delatnosti sa 39.71% visokoobrazovanih i 39.34% sa srednjom stručnom spremom je 46.683 dinara, odnosno veća za 26.15%!
Ako se poredimo sa sektorom delatnosti „komunalne, društvene i lične usluge“, u kome su 19.08% VISOKOOBRZOVANIH i 37.85% sa srednjom stručnom spremom,  gde je prosečna zarada 36.392 dinara, zaključićemo da je samo za 1.65% manja nego u sektoru OBRAZOVANJA!!!

Zaključak?

.

.

.

Srđan Stevanović