GLAS JAVNOSTI

04 osmaci

Štrajk u školama ušao je u šestu nedelju, ali prema tvrdnjama direktora i nastavnika to nije blokiralo pripreme osmaka za završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike, pred upis u srednju školu.

Zbirke su odštampane i nastavnici uglavnom počinju pripreme u drugom polugodištu i to na redovnim časovima, povezivanjem pitanja iz zbirke sa gradivom koje se predaje, ali i na dopunskim i dodatnim časovima.

Zakon obavezuje škole da organizuju deset časova pripremne nastave, ali nastavnici uvek premaše tu kvotu, rečeno je Tanjugu u nekoliko beogradskih škola.

U školama koje su i dalje u protestu tvrde da osmaci neće biti oštećeni iako časovi traju 30 minuta.

Zbirke zadataka su odštampane i na jezicima nacionalnih manjina, mađarskom, albanskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom i bugarskom jeziku i postavljene su u elektronskoj formi na sajtu Ministarstva prosvete, a mogu se kupiti i u knjižarama po ceni od 340 dinara.

Učenici osmog razreda prva su generacija đaka koja će u junu polagati završni ispit, umesto dosadašnjeg kvalifikacionog, na kojem će, kako je ranije najavljeno iz Ministarstva prosvete, biti 50 odsto poznatih pitanja iz tih priručnika.

Za osmake će na testu biti još 25 odsto delimično poznatih pitanja, a preostalih 25 procenata pitanja biće nepoznato, odnosno njihovi sadržaji neće biti u zbirci.

Ministar Žarko Obradović ranije je najavio da finalni model završnog ispita treba da bude primenjen od školske 2013/14. godine, sa potpuno nepoznatim zadacima na ispitu.

Tada bi na završnom ispitu trebalo da se uvede još i kombinovani test iz predmeta istorija, geografija, biologija, fizika i hemija. Završni ispit polažu svi učenici, ne samo oni koji nastavljaju srednju školu u četvorogodišnjem trajanju, s tim što nema praga znanja.

Osmaci i njihovi roditelji neretko se opredeljuju i za privatne časove, koje u velikoj meri pohađaju i srednjoškolci, pred upis na fakultete.

Za maturante gimnazija i srednjih stručnih škola pripremna nastava organizuje se i na većini fakulteta, uz različite cene.

Kada je u pitanju nadoknada časova izgubljenih tokom potpune obustave rada za vreme štrajka, Ministarstvo prosvete je predvidelo produžetak školske godine do pet nastavnih dana, kao i nadoknadu radnim subotama i to najviše dve subote u mesecu.

U izuzetnim slučajevima moguće je sažimanje gradiva, što se uglavnom odnosi na škole u Kraljevu.

Školama koje su predložile drugačiji model nadoknade časova, Ministarstvo prosvete je vratilo predloge na doradu odnosno usklađivanje sa usvojenim modelom Ministarstva prosvete.