УГС НЕЗАВИСНОСТ

У понедељак је објављена вест да Влада повлачи из процедуре доношења Закон о изменама и допунама Закона о раду, а да законе о приватизацији и стечају, који су већ у скупштинској процедури, враћа на расправу Социјално-економском савету Републике. Након првог одушевљења и задовољства чланова синдиката, већине запослених и најшире јавности, већ јуче се над ову информацију надвио облак сумње, а данас је сасвим јасно, да се не ради о искреној, усаглашеној промени става Владе, већ о покушају да се КУПИ ВРЕМЕ И ОТУПИ ОШТРИЦА СПРЕМНОСТИ СИНДИКАТА ДА НАСТАВЕ ДОБРО ОРГАНИЗОВАНУ, СИНХРОНИЗОВАНУ И У ЈАВНОСТИ ОДЛИЧНО ПРИХВАЋЕНУ АКТИВНОСТ НА СПРЕЧАВАЊУ ДОНОШЕЊА ОВИХ, ЗА ЗАПОСЛЕНЕ, ИЗУЗЕТНО ШТЕТНИХ ЗАКОНА.

Различите интерпретације закључка Колегијума СЕС-а и довођење у сумњу легитимности такве одлуке; деманти тога да се наведена законска решења повлаче из процедуре, већ само ’’шаљу на дораду’’ од стране најодговорнијих људи у земљи; игра речима која треба да завара и синдикате и јавност; дијаметрално супротни ставови и изјаве појединих чланова Владе о овом питању; лекција министра Радуловића о томе да се одлуке не могу доносити (цитат) ’’… ван институција и на неформалним састанцима’’, уз истовремено наручивање испитивања јавног мнења по коме он и негове ’’реформе’’ имају подршку велике већине грађана; наставак прљаве кампање против репрезентативних синдикалних централа, у коју су, осим господина Радуловића, увучени и неки новинари, удружења послодаваца, укључујући и Унију послодаваца Србије, а, на жалост, и неке организације које себе називају синдикатима и претендују да буду репрезентативни заступници интереса запослених, терају нас да сумњамо у добре намере главних протагониста ове приче, али, на жалост и оних које смо до јуче сматрали нашим партнерима и сарадницима.

Због тога је Извршни одбор УГС НЕЗАВИСНОСТ на својој ванредној седници одржаној 22. јануара 2014. године, одлучио:

  1. Настављају се све договорене активности које имају за циљ спречавање доношења ових закона, а пре свега ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА, заказан за 23. јануар, као и ПРОТЕСТ, заказан за 24. јануар ове године. Ове ће се активности водити под мотом: ’’ НИКАДА ВИШЕ О НАМА БЕЗ НАС!!!’’;
  2. Од Владе се захтева ЗВАНИЧАН, НА ВЛАДИ УСВОЈЕН И СИНДИКАТИМА ЗВАНИЧНО ДОСТАВЉЕН СТАВ о овим питањима, а посебно о томе да се овако важна законска решења не могу, И НЕЋЕ УБУДУЋЕ, доносити без пуног и равноправног учешћа репрезентативних социјалних партнера;
  3. Тражимо ПОВЛАЧЕЊЕ предлога Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о раду из процедуре И СТАВЉАЊЕ ВАН СНАГЕ, уз обавезу да се са социјалним партнерима ДОГОВОРИ, а не да им се намеће, начин и време даљих активности, као и релевантан НОСИОЦ ПОСЛА, односно ПРЕДЛАГАЧ, у складу са законом;
  4. Одбијамо учешће у ’’доради’’ Закона који је изашао из тзв. ’’јавне расправе’’, јер се у том, за нас неприхватљивом, тексту нема шта дорадити и поправити. Инсистирамо да се КРЕНЕ ОД ПРАЗНОГ ПАПИРА, а да сваки предлог, буде поткрепљен аргументима, које ћемо суочити и јавно валоризовати кроз квантитативну проверу делотворности и реалности предложених решења;
  5. Тражимо да се ОДМАХ сазове седница СЕС-а, на којој ће се расправљати о законима: о приватизацији, стечају и штрајку и уважити реални, аргументима поткрепљени, предлози синдиката, а да се у процедуру усвајања, упуте тек након усаглашавања ставова о Закону о раду;
  6. Тражимо од министра Радуловића да буде доследан себи и, из професионалних и моралних разлога, испуни дато обећање и ПОДНЕСЕ ОСТАВКУ, или ће Синдикат тражити његову смену.

Београд, 22.01.2014.