MINISTAR PROSVETE NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA POZVAO JE NA SASTANAK PREDSEDNIKE ČETIRI REPREZENTATIVNA SINDIKATA. SASTANAK ĆE BITI ODRŽAN SUTRA 09.12.2014. GOD,. U 11 SATI.
PREGOVORI O POSEBNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA SE TAKOĐE NASTAVLJAJU SUTRA U 12 SATI.