Одржана је ванредна седница Социјално-економског савета (СЕС) који чине представници: Владе, репрезентатитвних синдиката (УГС НЕЗАВИСНОСТ и Савеза самосталних синдиката Србије) и Уније послодаваца Србије са једном једином тачком дневног реда Нацрт Закона о платама запослених у јавном сектору. Након два сата расправе на састанку СЕС-а, седница је прекинута, а расправа је настављена на састанку Радне групе која је рад завршила након пет сати рада без конкретних договора.
Наиме за репрезентативне синдикате је неприхватљиво ограничење могућности колективног преговарања, не постојање обрачунавања и исплате минулог рада и начин накнаде плате за време годишњег одмора. Процена синдиката је да ће на овај начин већ у првој години сви запослени у јавном сектору бити оштећени. Ово би посебно погодило просветне раднике и умањило и онако мале плате у образовању. Сами процените шта им је циљ и шта нам је радити?
Наставак преговора је заказан у петак, 08. 01. 2016. у осам сати и Влади РС, а наставак следи истог дана у 12 сати у Министарству просвете.