Дана 18.08.2016. године са почетком у 10 сати одржан је састанак министра просвете, науке и технолошког развоја Младена Шарчевића и репрезентативних синдиката: ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, Синдикат образовања Србије, СРПРС и УСПРС. Очекивало се да састанак буде протоколаран, али су крајње оперативно разматрана и горућа питања као што су: проблеми у функционисању информационог система Министарства просвете, науке и технолошког развоја, решавање технолошких вишкова, правилан начин обрачуна плате за време годишњих одмора итд.
На иницијативу ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ Министар је истакао да ће се се лично ангажовати на потписивању Споеразума на основу Препоруке Агенције за мирно решавање радних спорова која се односи на примену одредаба ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.
Истакнуто је и да ће нови правилници о финансирању цена услуга у основним и средњим школама бити објављени до почетка школске године.
Подржана је идеја Министра да се све активности Министарства учине транспарентним, као и да се унапреди рад школских управа и просветне инспекције.
Министар од репрезентативних синдиката очекује сарадњу и подршку за доследну примену закона.

У Београду, 18.08.2016.г.

За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Томислав Живановић, председник