logo

У организацији ЕУ и Министарства за рад, запошљавање, борачка  и социјална питања Републике Србије одржан је Твининг тренинг за синдикалне представнике репрерзентативних синдиката. Кроз тренинг су нас водили словачки стручњаци.

Тематика твининг тренинга је вођена кроз: Законски оквир и процедуре колективног преговарања, Шта је комуникација – основне функције комуникације, Вештине и технике комуникације, Анализа преговарачког профила…

Преговарање у оквиру социјалног дијалога…

Теме које су интерактивно обрађене су: Процес комуникације, Активно слушање, Трансакциона анализа, Преговарачки стил, Анализа преговарачког профила, Разлика између “ Мишљења“ и “ Интереса“ и Социјални дијалог.

Преговарач мора да има развијене преговарачке вештине, од којих су неке природни део личности, а неке се уче и развијају. Важне особине су: природно самопоуздање, способност јасног изражавања, способност концентрације и брзог размишљања, способност убеђивања других, стрпљење…

За колективно преговарање су најбитније следеће особине:

1.Способност припреме и разраде плана

2.Познавање проблематике

3.Способност концентрације и брзог размишљања

4.Способност јасног изражавања

5.Умеће слушања

6.Способност објективне процене ситуације

7.Интегритет

8.Способност убеђивања других

9.Стрпљење

10.Одлучност

Преговарачи би у току преговора требало да обрате пажњу на циљ који води остварењу ИНТЕРЕСА и који се често разликује од МИШЉЕЊА. ИНТЕРЕС води ка решењу проблема и на основу чега можемо да мењамо мишљење. МИШЉЕЊЕ је непроменљив став људи у вези одређеног питања, решења проблема.

Учесници социјалног дијалога, узајамни односи

Припремила Миомирка Саичић