studentiНаставак преговора је уследио у Министарству просвете 15.12.2009. године. Преговори су обухватили кључне захтеве репрезентативних синдиката (Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“, Синдиката образовања Србије и Уније синдиката просветних радника Србије) који су презентовани на претходним преговорима у Министарству финансије, а односе се на Протокол за 2010. годину, проблеме везане за дуг према Протоколу из 2009. године и „стимулативним“ отпремнинама.
Преговарачки тим Министарства просвете Србије чинили су представници Министарства на челу са Министром проф. др Жарком Обрадовићем, док су преговарачки тим репрезентативних синдиката (Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“, Синдиката образовања Србије и Уније синдиката просветних радника Србије) чинили по два представника сваког синдиката.

Репрезентативни синдикати су стекли утисак да су представници Министарства просвете били задужени да саопште да нема повећања у следећој години, као и да у Буџету нема новца за исплате помоћи за запослене у просвети. Треба напоменути да је Протокол за следећу годину већ требало потписати са Министарством просвете и Министарством финансија. Представници репрезентативних синдиката су на преговоре дошли са следећим јасним и реалним захтевима за :

– хитно потписивање Протокола о утврђивању цене рада за 2010. годину,

– исплату једнократне помоћи од 5.000 динара до Нову годину, макар онима са најнижим примањима,

– поштовање Протокола за 2009. годину, наиме не одричемо се повећања цене рада од 2% у априлу и 6% у октобру као је то дефинисано у тачки 1 Протокола од 30.01.2009. године. Ако би ВладаРепублике Србије то повећање признала као свој дуг према запосленима у образовању спремни смо да прихватимо одлагање исплате до 2011. године,

– поштовање минималне цене рада у образовању која се редовно утврђује на нивоу Републике Србије,

– стимулативне отпремнине запосленима који добровољно одлазе из система образовања и чијим се одласком гаси њихово радно место у износу који ће омогуућити смањење броја запослених у образовању за више од 5 хиљада,

– Запосленима који су испунили један од услова за одлазак у пензију треба понудити отпремнину у износу од 6 просечних бруто плата како би се и на тај начин смањио број запослених у образовању и

– хитно решавање проблема школа које имају блокиране рачуне по основу судских извршних пресуда за јубиларне награде, трошкова превоза, ПТТ услуга, комуналних услуга итд., а нарочито школа које су у блокади већ дуги низ година као у Општини Ћуприја где не постоје ни минимални услови за рад школа због немогућности куповине средстава за одржавање хигијене, немогућности обезбеђење грејања и других најелемантарнијих услова за нормално функционисање наставе.

Представници Министарства просвете су били упорни и покушавали, без успеха, да репрезентативним синдикатима објасне да новца нема за помоћ до Нове године. Према подацима којим располажу синдикати види се да новца има и репрезентативни синдикати ће остати при свом захтеву да се преостали новац искористи за запослене у просвети до Нове године. Замисао Владе Србије је да кроз нови ребаланс та средства буду искоришћена као уштеда и да смање дефицит од преко 100 милијарди динара. То чини мање од 0,5% дефицита. Апсур додатни је што ће ребаланс да уследи после усвајања Буџета за следећу годину. Састанак је завршен без конкретних договора осим да ће бити настављен. Због многобројних проблема и нерешених односа на релацији Влада Републике Србије – запослени у образовању договорено је да се преговори наставе у четвртак уз сарадњу са Министарством финансија.

Београд, 15.12.2009. год За ГСПРС „Независност“
Томислав Живановић, председник