logo

Чланови ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ и запсолени у утановама образовања и васпитања су упознати са чињеницом да смо још 23.10.2015. године упутили предлог за поретање поступка мирног решавања колективног радног спора запослених у просвети пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова.
Нашој иницијативи се придружила и УСПРС, након чега је данас у просторијама Републичке агенције за мирно решавање радних спорова одржан састанак са директором М. Радивојевићем.
Том приликом смо обавештени да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја прихватило поступак мирења. Представници ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ Ружица Тодић Брдарић и Томислав Живановић и представници УСПРС Јасна Јанковић и Звонимир Јовић су заједнички усагласили и конкретизовали предлог за мирно решавање радних спорова, а који се односи на примену одредаба ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Р. Тодић Брдарић и Т. Живановић